Tarombo

Tarombo adalah silsilah (family tree) untuk menelusuri garis keturunan seseorang. Dalam masyarakat Batak, Tarombo sangat penting untuk melihat struktur kekerabatan dalam satu marga.  Tarombo mengikuti garis keturunan laki-laki. Biasanya, nama anak perempuan tidak terlihat dalam Tarombo. Dalam Tarombo, diberi penomoran untuk mengetahui tingkatan struktur kekerabatan. Penomoran dilakukan untuk mengetahui tingkatan generasi. Masing-masing marga mempunyai Tarombo sendiri-sendiri.

Marga Silaban mempunyai Tarombo yang bisa diurut ke masing-masing keturunan marga, hingga ke tingkat individu. Sayang tidak semua individu dapat menelusuri Tarombo nya secara akurat. Nenek moyang marga Silaban bernama Borsak Junjungan, ia adalah orang pertama yang bermarga Silaban.

Karena ada beberapa pendapat tentang urutan Borsak Junjungan Silaban (anak dari Toga Sihombing), sampai ke tingkatan Datu Bira dan adik-adiknya, maka penomoran Tarombo Silaban, umumnya dimulai dari tingkatan Datu Bira, Datu Mangambe dan Datu Guluan. Dari Borsak Junjungan, anaknya satu, cucunya satu, dan seterusnya sampai ke Ompu Raja Oma-Oma yang punya anak tiga, Datu Bira, Datu Mangambe dan Datu Guluan.

Jadi Silaban dengan nomor Tarombo-1 adalah Datu Bira, Datu Mangambe dan Datu Guluan.

Tarombo pribadi Togar Arifin Silaban (nomor 12) dibawah ini, huruf besar (kapital) dan bold menunjukkan garis langsung.

SILABAN; mempunyai anak:

  1.1. Datu Bira
  1.2. DATU MANGAMBE
  1.3. Datu Guluan

1. DATU MANGAMBE; mempunyai anak:

  2.1. OMPU RAJA ITOBA (boru Sianturi)
  2.2. Tunggul Bauta (boru Nainggolan)
  2.3. Ulu Balang Tampak (boru Manurung)
  2.4. Ompu Manat (boru Simanjuntak)
  2.5. Sitolu Ama (di Parsoburan, konon ada beberapa lagi, anak dari Datu Mangambe).

2. OMPU RAJA ITOBA; mempunyai anak:

  3.1. OMPU SUALON
  3.2. Ompu Moma

3. OMPU SUALON; mempunyai anak:

  4.1. Ompu Lampiang
  4.2. OMPU TUMONANG
  4.3. Ompu Lumium.

4. OMPU TUMONANG ; mempunyai anak:

  5.1. Ama Tumonang
  5.2. Ompu Bolak
  5.3. OMPU NI UJUNG SAHAT
  5.4. Ompu Suhut ni Huta
  5.5. Ompu Sumar.

5. OMPU NI UJUNG SAHAT; mempunyai anak:

  6.1. Ampalampis (Sosor ni Apoan)
  6.2. Ampangasi Debata (Sigaol-gaol)
  6.3. OMPU TUAN LOMBU

6. OMPU TUAN LOMBU; mempunyai anak:

  7.1. Ompu Hasahatan (Sitakkubang)
  7.2. Ampagiling (Sipagabu)
  7.3. OMPU BUHA

7. OMPU BUHA; mempunyai anak:

  8.1. OMPU GALASA (Lumban Silintong)
  8.2. Ompu Marhutala (Nagatimbul)
  8.3. Ompu Marhilap (Pangasian)

8. OMPU GALASA ; mempunyai anak:

  9.1. OMPU MAING
  9.2. Raja Jakob
  9.3. Partali Imbulu

9. OMPU MAING (Pandua); mempunyai anak:

  10.1. Isak
  10.2. Jabayat
  10.3. JONGGI SAMUEL

10. JONGGI SAMUEL; mempunyai anak:

  11.1. TOBA/br. Lumban Toruan
  11.2. Binsar/br. Lumban Toruan
  11.3. Halomoan/br. Lumban Toruan
  11.4. Banggas/br. Sinambela
  11.5. Parningotan/br.Rajagukguk/br. Lumban Toruan/br. Cina

11. TOBA; mempunyai anak:

  12.1.TOGAR ARIFIN/br. Situmeang
  12.2. Ragot Anthony/br. Sitorus
  12.3. Holder Manguji/br. Sihombing
  12.4. Gordon Sahat/Br. Samosir
  12.5. Raja Manumpak Haholongan (+)

12. TOGAR ARIFIN; mempunyai anak:

  13.1. DANIEL T. PARULIAN
  13.2. DENNIS HASIAN

Secara grafis Tarombo kami ada dibawah ini.

DIAGRAM TAROMBO

Advertisements